D’on vénen els ingressos? En què i per a què és la despesa del Consell d'Eivissa?

Et mostrem d'una forma clara com es distribueix el nostre pressupost. D'on vénen els ingressos i a què destinem les despeses.

Visió global

Perquè et facis una idea general dels ingressos i les despeses del Consell d'Eivissa.

Visió global

Polítiques concretes

Educació, protecció i benestar social, cultura... Quina àrea t'interessa?

Polítiques