El recorregut dels meus impostos

1. La recaptació local

El Consell Insular d'Eivissa no recapta impostos, però cobra taxes i preus públics (per la ITV, per exemple).

2. Altres fonts d'ingressos

El pressupost insular inclou altres ingressos provinents, principalment, de l'Administració General de l'Estat i del Govern de Illes Balears, que són els encarregats de recaptar impostos com l'IVA i o l'IRPF.

3. En què s'empra?

El Consell utilitza el pressupost per mantenir els serveis que ofereix a l'illa i altres accions destinades a millorar la cohesió insular i municipal, com ara a través dels PIOS (Plans Insulars d'Obres i Serveis).

Ingressos i despeses al Consell d'Eivissa

Any

Dades pressupostàries al

 • Total Executat
  • Ingressos

  • Despeses

 • Total Pressupostat
  • Ingressos

  • Despeses

Indicadors pressupostaris

El càlcul dels indicadors utilitza les xifres d'execució per als anys en què la liquidació està tancada, o el pressupost aprovat en cas contrari.

Fonts de les dades

Nota

 • Els ingressos i despeses que es mostren inclouen únicament al Consell d'Eivissa.
 • L'ajust de la inflació es fa l'1 de gener de 2020. La taxa d'inflació anual és la mitjana de la taxa interanual dels dotze mesos de l'any.